TIETOSUOJA-ASETUKSEN 30 ARTIKLAN MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE

2.10.2020

Kuule! rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot
Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry (SRK)
Y-tunnus: 0210188-4
Kiviharjunlenkki 7, 90220 Oulu

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mikäli rekisteröidyllä on kysyttävää henkilötietojen käsittelystä tai hän haluaa käyttää oikeuksiaan rekisteröitynä, voi ottaa yhteyttä yhteyshenkilöön:
Lasse Olli lasse.olli@srk.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään SRK:n Kuule! -palvelun käyttöoikeuksien hallintaan, käyttökokemuksen parantamiseen ja markkinoinnin suunnitteluun sekä yhteydenpitoon SRK:n ja Kuule! -palveluun rekisteröityjen välillä. Rekisteriin kerätään ainoastaan tietoja, jotka ovat tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamisen kannalta. Rekisteriin tietoja kerättäessä noudatetaan tietosuoja-asetuksen 5 artiklan mukaisia henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita.

4. Kuvaus rekisterin henkilötiedoista
Henkilötietorekisteriin kerätyt henkilötiedot ovat rekisteröidyn itsensä suoraan antamia tietoja.Henkilötietorekisteri voi pitää sisällään seuraavia henkilötietoja:
a) sähköpostiosoite
b) maksukorttitiedot, joihin sisältyvät:
 - maksukortin numero
 - etu- ja sukunimi
 - osoite
c) palvelun käyttöstatistiikka

5. Tietojen luovutukset ja siirrot
SRK voi luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja sovelluksen markkinoinnista ja kehittämisestä vastuussa oleville henkilöiden ja yhteistyötahojen käyttöön.

6. Henkilötietojen säilytysaika
Rekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan, kun ne ovat käyneet rekisterin tarkoitus huomioon ottaen tarpeettomiksi tai niiden säilyttämiselle ei ole enää laillista perustetta. Tiedot anonymisoidaan tai poistetaan neljän kuukauden kuluttua käyttöoikeuden päättymisestä.

7. Rekisterin suojaus
Rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi vain sovelluksen markkinoinnista ja kehittämisestä vastuussa olevat henkilöt ja yhteistyötahot.